keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Enkeleitä onko heitä?

Enkeli kuuluu olennaisen niin juutalaisuuteen, kristinuskoon kuin islamiinkin. Enkelit olivat vanhantestamentin Jumalan sanan-saattajia ja sotaväkeä. Enkeli ilmoitti Jeesuksen ylösnousemuksesta ja toi Muhamedille koraanin. Vanhatestamentin enkelit ovat selkeästi miehiä, vaikka taiteessa enkelit on mielellään kuvattu naisellisiksi olennoiksi. Maalausten siivet lisättiin, jotta enkelit voisi erottaa ihmisistä.

Mikael ja Gabriel, 1100-luku
Nimi enkeli tulee kreikankielen sanasta angelos, sanansaattaja. Se on käännös vanhatestamentillisesta termistä  Mal'akh(im), joka tarkoittaa ylimaallista sanansaattajaa. Kristilliseen joulu-tarinaan enkelit liittyvät keskeisesti. Enkeli ilmoitti etukäteen Marialle Jeesuksen syntymästä. Jouluyönä enkeliruhtinas sotajoukkoineen ilmestyi paimenille kedolla.

Enkeli taivaan lausui näin:
Miks hämmästyitte säikähtäin?
Mä suuren ilon ilmoitan
maan kansoille nyt tulevan.

Raamatussa enkeleitä on montaa eri laatua.  Serafeilla on kuusi paria siipiä ja niiden tehtävänä on ylistää Jumalaa. Niitä on pidetty rakkauden, valon ja tulen enkeleinä. Taiteessa niiden väri on yleensä punainen. Kerubit ovat Jumalan lähimpiä seuralaisia ja palvelijoita. Kirkkotaiteessa kerubit kuvataan nelisiipisinä. Ne ovat pyhien paikkojen ja Jumalan ilmestyksen vertauskuva. (Kerubeiksi kutsutaan myös barokin suosimia pullukoita siivekkäitä vauvoja).

Myös muita hieman vaikeampiselkoisia enkeliryhmiä väitetään olevan. Toisinaan puhutaan myös kuoleman enkelistä, joka tunnetaan jo Vanhassa Testamentissa nimellä Malach HaMavet. Juutalaisessa uskonnollisessa perinteessä tunnetaan myös yksi selkeästi naispuolinen enkeli, Malach Lailah, jota pidetään kätilöenkelinä. Tarinan mukaan hänen uskotaan olevan läsnä lapsen saadessa alkunsa, kun Jumala päättää millainen tästä tulee.

Enkelihierarkiat
Ainoat Raamatussa nimeltä mainitut enkelit ovat enkelisotapäällikkö Mikael ja sanansaattaja Gabriel. Muslimit uskovat juuri Gabrielin välittäneen Koraanin Muhamedille. Mikael puolestaan on toisinaan samaistunut myös Jeesukseen, sillä hahmoilla on paljon samankaltaisia tehtäviä. Raamatun ulkopuolisessa apogryfikirjallisuudessa mainitaan viisi muuta enkeliä: auttaja Rafael, Uriel, Barachiel, Saladuhiel ja Jehudiel. Näitä nimellä mainittuja enkeleitä pidetään seitsemänä enkeliruhtinaana eli arkkienkelinä.

Nyt Jumalalle kunnia,
kun antoi ainoon Poikansa.
Siit enkelitkin riemuiten
veisaavat hälle kiitoksen.


Joidenkin tulkintojen mukaan alkuperäinen ensimmäinen arkkienkeli Lucifer, valonkantaja, aamunkoiton tuoja tuli liian ylpeäksi ja vallanhimoiseksi. Hän ja hänen seuraajansa kapinoivat ja heistä tuli langenneita enkeleitä, demoneita. Luciferista tuli paholainen. Nimi Lucifer on kreikankielinen käännös Vanhan Testamentin nimestä Helel, Sahaharin poika. Nykyisessä suomenkielisessä käännöksessä nimi kuuluu Kointähti (eli aamutähti), sarastuksen poika.

Enkelihahmoja eri puolilla
Enkeleitä tutkii angelologia eli enkelioppi, kirkon oppi ja teologien käsitys enkeleistä. Juutalaisuudessa ja islamissa on omat oppinsa enkeleistä. Enkelit ovat yllättävän samankaltaisia näiden kolmen uskonnon kesken. Enkelioppi ei muutenkaan ole selkeä hierarkinen oppirakennelma, vaan pikemminkin selitysten kudelma. Näkemykset enkeleistä ovat kristillisissä kirkoissa melko maltillisia eikä niiden välille saa aikaan riitaa enkeleistä. Angelologia yliopistollisena oppiaineena tutkii eri uskonnollisten perinteiden käsityksiä enkeleistä.

"Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja." - Matt. 18:10-

Usko siihen, että jumalat lähettävät henkiolentoja suojelemaan ihmisiä on yhteistä monille antiikin uskonnoille. Uskomus esiintyy myös sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Kristilliseen käsitykseen suojelusenkeleistä ovat vaikuttaneet myös Raamatun ulkopuoliset niin sanotut apogryfikirjat. Psykologisen kiintymysteoreetiisen tulkinnan mukaan suojelusenkelin on katsottu edustavan lapselle hoivan antajaa.

Zarathrustralaisuus muistuttaa juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia siinä, että sekin on yksijumalainen uskonto ja senkin piirissä on enkelimäisiä olentoja. Jokaisella ihmisellä on suojelushenki, Favashi. Amesha Spentat ovat Luojan pyhiä säteitä. Ne olivat aluksi varsin kuvainnollisia ja vasta myöhemmin niille tuli ihmismäiset hahmot. Yazatat ovat palvelushenkiä. Sikhiläisyys ei korosta enkelien asemaa, mutta sen piirissä tunnetaan sielujen punnitsemisessa auttavia henkiä, taivaallisia kirjureita, jotka kirjaavat ihmisten tekoja sekä kuoleman-enkeli, Azrael. Brahma Kumaris nimisessä intialaisessa uskonnossa jokaisesta sen jäsenestä tulee valon enkeli (faristha).

Enkelit ovat suosittuja myös niin sanotun uuden uskonnollisuuden (New Age -liike) piirissä. Liikkeen jäsenet sekoittavat eri perinteitä ja näkemyksiä ja luovat niiden pohjalta omat yksityiset näkemyksensä. Enkelit ovat helpompia uskon kohteita kuin perinteiset uskonnot.  Amerikkalaisista 55% uskoo suojelusenkelien suojelukseen, eivätkä kaikki suinkaan ole  uskonnollisia ja 68% uskoo aktiivisiin enkeli- ja demonivoimiin, kun vain 36% heistä uskoi samaan aikaan ilmaston lämpenemiseen.

51% suomalaisista uskoo enkeleihin. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimusten mukaan 6% suomalaisista uskoo nähneensä enkelin. Monet uskovat enkelien tuoneen viestin poismenneeltä rakkaaltaan. Harva kieltää enkelit kokonaan, mutta jotkut uskovat enkelien yksinkertaisesti edustavan ihmisen sisäisiä tuntemuksia ja kaipuita.

Ei kommentteja: