keskiviikko 22. helmikuuta 2012

Hollantilainen Barokin maalaustaide

Johannes Vermeerin vertauskuvallinen maalaus-
taide on hyvä esimerkki Hollannin barokista.
Hyvinvoiva porvaristo oli merkittävä taiteen ostaja ryhmä erityisesti 1600-luvun Hollannissa. Kokoelmiin hankittiin erityisesti maalauksia mutta myös grafiikkaa.

Taidekauppa kukoisti ja sen myötä syntyi uusi taidevälittäjän ammatti. Taiteilijat ryhtyivät tekemään yhä enemmän töitä markkinoille ilman suoria tilauksia.

Renesanssin ajalla Euroopan johtavia talousmaita oli pankkiirien Italia, josta barokkikin oli alunperin kotoisin. Kaukokaupan kasvaessa uuteen asemaan nousi taitavasta laivanvarustelustaan tunnettu Hollanti itsenäisine kauppiaineen.

Protestanttisessa ja tasa-arvoisessa Hollannissa kirkko ja aatelisto olivat sivussa taidemarkkinoilta, joita hallitsi porvariston kysyntä. Huolimatta tavallisen kansan kysynnän hallitsemista markkinoista, länsimainen maalaustaide saavutti huippunsa juuri tällä hollantilaisella kultakaudella.

Dirk Halls. Hauskanpito oli
suosittu aihe.
Taide oli kohtuuhintaista ja jopa käsityö-läisillä oli siihen varaa. Markkinoille maalattiin teoksia, jotka kävisivät nopeasti kaupaksi. Maalaukset olivat usein melko pieniä ja yksityiskohtia täynnä. Arkiset kuvat olivat yleensä tyyliltään realistisia eli mahdollisimman todenmukaisia.

Vaikka monet aiheista olivat melko arkisia, niihin pyrittiin kuitenkin usein liittämään myös opetuksia.  Kalvinistinen uskonto ei hyväksynyt maalauksia kirkkoihin ja vaikka raamatullisia aiheita saikin kotien seinille ripustaa, niitä tehtiin suhteellisen vähän. Sen sijaan vertauskuvalliset työt ja historialliset aiheet olivat suosittuja.


Gerrit Berckheyde. Kaupungit
olivat porvariston kotiseutua.
 Aiheet olivat usein laatukuvamaalauksia eli ne kuvasivat aikansa arkielämää. Tyypilliset aiheet olivat keskiluokkaisia kotikuvia tai kuvasivat esimerkiksi iloista kapakka elämää tai musisointia. Sen lisäksi asetelmat, muotokuvat ja maisemat olivat suosittuja. Maisemissa horisontti oli alhaalla ja ainakin kaksi kolmannesta maalauksista oli taivasta.

Maaseudun ja villin luonnon lisäksi kuvattiin usein myös kaupunkimaisemia ja arkkitehtuuria. Merenkävijöiden maassa myös merimaisemat olivat suosittuja. Tunnusomaisin piirre barokkimaalaukselle oli eräänlainen valokuvauksellisuus, joka näkyi valaistus oloille pannulla painolla. Sekä valo että varjo olivat tärkeässä osassa.

Judit Leysterin omakuva 21-vuotiaana.
Hollantilaisen barokin maalareista tunnetuimmat lienevät Pieter Pauwel Rubens ja Rembrandt Harmenszoon van Rijn, jotka ovat eräitä kaikkien aikojen merkittävimmistä maalareista. Kuitenkin merkittäviä maalareita oli paljon muitakin. Muita merkittäviä maalareita olivat esimerkiksi Johannes (Jan) Vermeer, Franz Hals, Anthony Van Dyck ja Jan van Eyck, vain muutamia mainitakseni.

Syntyi myös ammattidynastioita, joissa maalarin ammatti periytyi suvussa, kuten Velden-perhe ja Bruegelit. Eri paikkakunnilla oli hieman erilaisia koulukuntia, joista merkittäviä oli Vermeerin edustama Delfin, Leidenin ja Haarlemin tyylit. Suurin osa maalareista oli miehiä, mutta joitakin naisiakin oli taiteilijoina. Heistä merkittävin oli Judith Leyster.

Ei kommentteja: